Ana Blandiana

(selecție)

 

1969
Mircea Martin, ,,Călcâiul vulnerabil”, în Generație și creație, București: Editura pentru Literatură, 1969;
1973
Petru Poanta, ,,Forme abstracte ale liricii”, în Modalități lirice contemporane, București: Dacia, 1973;
Ion Pop, ,,Ana Blandiana”, în Poezia unei generații, București: Dacia, 1973;
1975
Alexandru Piru, ,,Ana Blandiana”, în Poezia românească contemporană, vol. 2, București: Eminescu, 1975;
1976
Lucian Raicu, „Ana Blandiana – Spiritual și terestru, Calitatea de martor”, în Critica, formă de viață, București: Cartea Românească, 1976;
1977
Victor Felea, ,,Ana Blandiana – Poezii”, în Aspecte ale poeziei de azi, București: Dacia, 1977;
1978
Mircea Iorgulescu, ,,Ana Blandiana”, în Scriitori tineri contemporani, București: Eminescu, 1978;
1979
Gheorghe Grigurcu, ,,Ana Blandiana”, în Poeți români de azi, București: Cartea Românească, 1979;
1980
Dan Cristea, ,,Somnul din somn”, ,,Cele patru anotimpuri”, în Faptul de a scrie, București: Cartea Românească, 1980;
Lucian Raicu, ,,Somnul din somn”, în Printre contemporani, București: Cartea Românească, 1980;
1983
Ion Pop, ,,Ritmul naturii”, în Lecturi fragmentare, București: Eminescu, 1983;
Laurențiu Ulici, ,,Lacrima gânditoare”, în Confort Procust, București: Eminescu, 1983;
1984
Lucian Raicu, ,,Cunoaștere de sine”, în Fragmente de nisip, București: Cartea Românească, 1984;
Valeriu Cristea, ,,Cu viziera zâmbetului”, în Modestie și orgoliu, București: Eminescu, 1984;
1989
Eugen Simion, ,,Ana Blandiana”, în Scriitori români de azi, volumul IV, București: Cartea Românească, 1989;
1986
Dumitru Micu, ,,Lirism euthanasic”, în Limbaje moderne în poezia românească, București: Minerva, 1986;
1987
Ileana Mălăncioiu, ,,Martor unic al unei duble realități”, în Călătorie spre mine însămi, București: Eminescu, 1987;
1995
M. Zaicu, M. Papahagi, A. Sașu, ,,Dicționarul Scriitorilor Români (A-Z)”, Editura Fundației Culturale Române, 1995;
1999
S. Damian, ,,Ana Blandiana nu putea răspunde”, în Aruncând mănușa, București: Editura Du Style, 1999;
2002
M. Zaicu, M. Papahagi, Aurel Sasu, ,,Dicționarul Esențial al Scriitorilor Români”, București: Albatros, 2000;
Gheorghe Grigurcu, ,,Oglinda mapamondului”, ,,Recitind poezia Anei Blandiana”, ,,Ana Blandiana sau despre încredere”, în Poezie română contemporană, Editura revistei ,,Convorbiri Literare”, 2000;
Ion Pop, Dicționar analitic de opere literare românești, Cluj: Casa Cărții de Știință, 2000;
Iulian Boldea, ,,Ana Blandiana” (monografie), Brașov: Aula, 2000;
2002
N. Manolescu: „Ana Blandiana”, în Literatura româna postbelica (Lista lui Manolescu), vol. I Poezia, Brașov: Aula, 2002;
2005
Alex. Ștefănescu, Istoria Literaturii române contemporane 1041-2000, București: Mașina de Scris, 2005;
2008
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române, Pitești: Paralela 45, 2008;
2010
Codruța Oana Bușu, „Ana Blandiana, Studiu monografic”, Craiova: Sitech, 2010;
2015
Florina Loredana Streinu, „Poezia Anei Blandiana. O analiză semantic-textuală”, București: Editura Muzeul Literaturii, 2015;
Alina-Iuliana Popescu: „O poetică a deconstrucției. Neomodernismul: Ana Blandiana”, Iași: Junimea, 2015;
2017
Daniela Zaharia, „Proza Anei Blandiana, trascendența realului”, Drobeta-Turnu Severin: Man, 2017;