Ana Blandiana

V(selecție)

1969
• Ilina Gregori, ,,A treia taină”, în Luceafărul, decembrie 1969;

1972
• Nicolae Ciobanu, ,,Octombrie, Noiembrie, Decembrie”, în Luceafărul, septembrie 1972;

1973
• Victor Atanasiu, ,,Poezia Anei Blandiana”, în Luceafărul, decembrie 1973;

1974
• Nicolae Manolescu, ,,Poezie de dragoste”, în România Literară, nr. 44/31 octombrie 1974;

1977
• Mircea Ivănescu, ,,O stare poetică intensă”, în Transilvania, nr. 11/noiembrie 1977;
• Lucia Raicu, ,,Densitate și elevație”, în România literara, 17 noiembrie 1977;
• Lucian Alexiu, ,,Somnul din somn”, în Orizont, decembrie 1977;

1978
• Dan Culcer, ,,Posibilitățile fantasticului literar”, în Vatra, martie 1978;
• Daniel Dimitriu, „Reabilitarea idilei”, în Convorbiri literare, iunie 1978;
• C.Ungureanu, ,,Poezia Anei Blandiana și nevoia de poezie”, în Orizont, septembrie 1978;
• Gabriel Dimisianu, ,,Fantasticul poetic”, în România literara, 22 noiembrie 1978;

1981
• George Arion, ,,Ochiul de greier”, în Flacăra, mai 1981;
• Tia Șerbănescu, ,,Profesiune de credință”, în România liberă, 28 mai 1981;
• N. Manolescu, ,,Portret cu cireșe la urechi”, în România literară, 23 iulie 1981;
• Laurențiu Ulici, ,,Spiritul și litera”, în Contemporanul, iulie 1981;

1982
• Dumitru Micu, ,,Un premiu pentru poezia românească”, în România liberă, martie 1982;
• N. Manolescu, ,,Tot felul de zburătoare”, în România literară, 15 iulie 1982;
• Ioan Buduca, ,,Privirea cuvântătoare”, în Amfiteatru, nr. 7/1982;
• Mircea Iorgulescu, ,,Arta amintirii”, în România liberă, 20 iulie 1982;
• Cornel Ungureanu, ,,Proiecte de trecut”, în Orizont, 1 octombrie 1982;

1983
• Valeriu Cristea, ,,Fantasticul îndrăgostit de real”, în România literară, 6 ianuarie 1983;
• Dumitru Radu Popa, ,,Realul, dar în forma semnificativă”, în România literară, nr. 23/9 aprilie 1983;

1984
• Cornel Regman, ,,Retrospectiva Ana Blandiana”, în Viata Românească, nr. 5/mai 1984;
• C. Ciopraga, ,,Ana Blandiana”, în România literară, 9 iulie 1984;
• Marian Papahagi, ,,Coridoare de oglinzi”, în Tribuna, octombrie 1984;
• Al. Cistelecan, ,,Ora de nisip”, în Familia, iunie 1984;
• Dan Cristea, ,,Locuita de-un cântec”, Luceafărul, nr. 42/20, octombrie 1984;
• Radu Enescu, ,,Ana Blandiana și vioara lui Ingres”, în Familia, 1984;

1985
• Ioana Bot, ,,Altfel decât frunzele”, în Echinocțiu, septembrie-octombrie 1985;
• Doina Uricariu, ,,Viețile posibile ale cuvântului”, în România literară, 3 ianuarie 1985;
• Eugen Simion, ,,Poezia Anei Blandiana”, în România literară, octombrie 1985;
• Marian Papahagi, ,,Starea de insomnie”, Tribuna, nr. 44/31 octombrie 1985;

1986
• G. Dimisianu, ,,Ființa de cuvinte”, în Ramuri, august 1986;

• Ion Pop, ,,Semnul Stelei de Pradă”, în România literară, decembrie 1986;

1987
• Ioana Bot, ,,Împotriva palimpsestului”, în Tribuna, februarie 1987;
• Ioan Holban, ,,Fragmente de jurnal”, în Cronica, 6 martie 1987;
• Michael Astner, ,,Trecutul ca palimpsest”, în Dialog, iulie 1987;

1988
• Nicolae Manolescu, ,,Priveliști morale”, România literară, nr. 3/14 ianuarie 1988;

1989
• Ioan Holban, ,,O lume de cuvinte”, în Cronica, decembrie 1989;
• Eugen Simion, ,,O elegie a ființei”, în România literară;

1990
• Ion Pop, ,,Recapitulari: Ana Blandiana”, în Steaua, ianuarie 1990;
• Liviu Papadima, ,,Ana Blandiana – Poezii”, în Curierul Românesc, 15 ianuarie 1990;
• Alex. Ștefănescu, ,,Puritatea subversivă”, în Flacăra, aprilie 1990;
• Florin Manolescu, ,,Poezia exasperării”, în Luceafărul, 2 mai 1990;
• Cornel Ungureanu, ,,Mesaj de pe malul celălalt”, în Orizont, 11 mai 1990;
• Cornel Moraru, ,,Voluptatea jertfei”, în Vatra, mai 1990;
• Radu Calin Cristea, ,,Moneda cu o singură față”, în Amfiteatru, mai 1990;
• Al. Cistelecan, ,,De la viziune la atitudine”, în Contemporanul, 11 mai 1990;

1991
• Alex. Ștefănescu, ,,De o sută de ori Ana Blandiana”, în România literară, 17 octombrie 1991;

1992
• Alex. Ștefănescu, ,,Ana Blandiana – Contemporanul nostru”, în România literară, nr. 10/26 martie – 1 aprilie 1992;
• Florin Manolescu, ,,Paradisul penitenciar”, în Luceafărul, 28 octombrie 1992;
• Andreea Deciu, ,,Între catharsis și roman experimental”, România literară, 28 octombrie – 3 noiembrie 1992;

1993
• Irina Petraș, ,,Sertarul cu lentile”, în Tribuna, 25 martie 1993;
• Mircea Zaciu, ,,Între patos și luciditate”, în Familia, aprilie 1993;
• Mihai Zamfir, ,,Monografia terorii cenușii”, în România literară, iulie 1993;

1997
• Gheorghe Grigurcu, ,,Recitind poezia Anei Blandiana”, în România literară, 15/16-22 aprilie 1997;

1998
• Tamara Cristel, ,,Fascinația misterului vieții și al morții în poezia Anei Blandiana”, în Literatură și Artă, 7 mai 1998;

1999
• S.Damian, ,,Schiță de portret”, în România literară, 3-9 martie 1999;

2000
• Al. Cistelecan, ,,Moartea ca hipnoză”, în Cuvântul, decembrie 2000;
• „Întoarcerea poetei la uneltele sale”, în Curentul, 13 noiembrie 2000;
• Alex. Ștefănescu, „Aplauze pentru Ana Blandiana”, în România literară, nr. 47, 29 noiembrie-5 decembrie 2000;
• Al. Cistelecan, „Întoarcerea din concediu”, în Cuvântul, anul VI (XI), nr. 12 (284), decembrie 2000;

2001
• Adrian Marino, ,,Exemplul intransigenței morale”, în Cuvântul, martie 2001;
• Gh. Grigurcu, ,,În spatele celebrității”, în România literară, 3 aprilie 2001;
• Octavian Soviany, ,,Starea de plantă”, în Luceafărul, 4 aprilie 2001;
• Daniel Ștefan, „Poezia neîntreruptă”, în Convorbiri literare, nr. 8 (68), august 2001;
• Olivia Steer, „Mama Blandianei”, în Bihoreanul, nr. 28, 9-15 mai 2001;

2002
• Ruxandra Cesereanu, „<<Românii>> contra Anei Blandiana”, în Apostrof, nr. 4, 2002;
• S. Damian, „Poștașul n-a sunat la poartă”, în Contemporanul, anul XII, nr. 48-52, decembrie 2002;
• „Ana Blandiana. Premiul Internațional <<Vilenica>>” ”, în Diplomat Club, nr. 9 (129), anul XI, 2002;
• Nicolae Scurtu, „ Întregiri la biografia poetei Ana Blandiana”, în ecart, nr. 180, 6 iunie 2002 ;
• Alex. Ștefănescu, „Ana Blandiana”, în România literară, anul XXXV, nr. 12, 27 martie-2 aprilie 2002;
• Victor Iancu, „Nu fuge ireparabil timpul”, în România Liberă, 25 martie 2002;
• Gheorghe Parja, „O iubire dinspre Maramureș”, în Graiul Maramureșului, anul XIV, nr. 3642, 25 martie 2002;
• Victor Iancu, „Ana Blandiana 60”, în Graiul Maramureșului, anul XIV, nr. 3640, 22 martie 2002;

2003
• Florea Miu, „Atentat la interioritate”, în Ramuri, februarie, 2003;
• Gabriel Coșoveanu, „Despre imperiul aplaudatorilor”, în Ramuri, martie 2003;
• Gabriela Baicu-Cerkez, „Ce se scrie – cum se citește – așa gândim”, în Căminul românesc, anul 22, nr. 1 (85), martie 2003;
• Ion Talos, „Ana Blandiana văzută din Germania”, în Vatra, nr. 2-3, 2003;
• O.Z., „Integrala Ana Blandiana pe LiterNet”, în Adevărul, 5 decembrie 2003;

2004
• Emilia Drogoreanu, „O antologie Ana Blandiana în Italia”, în Observator Cultural, nr. 243, 19.10-25.10 2004;
• Gabriel Dragnea, „De 3xBlandiana”, în Independent¸ 10 noiembrie 2004;
• Monica Joita, „Eveniment poetic românesc în Italia”, în România literară, 1-6 decembrie 2004;
• Emilia Drogoreanu, „O recentă antologie de poezie Ana Blandiana în italiană”, în Observator Cultural, nr. 251, 14-20 decembrie 2004;
• Vitalie Ciobanu, „Miraculosul subversiv al Anei Blandiana”, în Contrafort, decembrie, 2004;

2005
• „40 de ani de poezie”, în România Liberă, 1 martie 2005;
• Alexandru Matei, „Toate-s vechi și nouă toate”, în Cultura, nr. 10 (51), 16-28 martie 2005;
• Aura Christi, „Marile fapte secrete”, în Contemporanul. Ideea europeană, anul XVI, nr.4 (637), aprilie 2005;
• Irina Munteanu, „Un înger bun m-a vegheat mereu”, în Jurnalul Național, 14 aprilie 2005;
• Bucur Demetrian, „Arhitectura poemului”; Ioan Lascu, „O eliberare a sentimentului”, în Ramuri, nr. 4 (1066), aprilie 2005;
• „Se caută un președinte pentru Uniunea Scriitorilor”, în Ziua, 17 mai 2005;
• Mihai Ene, „Patru decenii de poezie”, în Mozaicul, anul VIII, nr. 5-6 (79-80), 2005;
• Calin Teutisan, „Ana Blandiana – eros și mit confesiv”, în Contemporanul, nr. 5, mai 2005;
• „Ana Blandiana este nominalizată la Marele Premiu Prometheus”, în România literară, 9 iunie 2005;
• Lucian Alexiu, „O poetică a fervorii”, în Banat, anul II, nr. 5-6 (17-18), mai-iunie 2005;
• Margareta Dumitrescu, „Ana Blandiana în Sicilia”, Revista română, anul XI, nr. 2 (40), iunie 2005;
• „Ana Blandiana la Bienala de la Veneția”, România literară, nr. 28, iulie 2005;
• „Premiul <<Giuseppe Acerbi>> pentru România”, România liberă, 9 iulie 2005;
• „Ana Blandiana la Bienala de la Veneția”, România Liberă, 9 iulie 2005;
• „Ana Blandiana susține un recital de poezie la Veneția”, Adevărul, 11 iulie 2005;
• I. Nicoara, „Versurile Anei Blandiana, pentru elevii Școlii <<Lucreția Suciu>>”, Crișana, 29 decembrie 2005;
• „Premiu în Italia pentru Ana Blandiana”, în Revista 22, 19 septembrie 2005;
• Alex. Ștefănescu, „Ana Blandiana, premiată în Italia și Serbia”, în România literară, octombrie 2005;

2006
• „Ana Blandiana, la Lisabona”, în România liberă, 17 februarie 2006;
• Doinel Tronaru, „Scriitorul român față cu debutul său”, în România liberă, marți 21 martie 2006;
• Dan Stanca, „Mărturii”, aldine, anul XI, nr. 522, sâmbătă, 3 iunie 2006;
• Mihaela Dima, „Vă mai amintiți de Motanul Arpagic?”,  în Evenimentul zilei, 18 iunie 2006;
• „Scriitorii, scoși la lumină de <<Realitatea TV>>”, România liberă, 21 octombrie 2006;
•„Bascalia la romani, de la aparare la sinucidere”, Romania Libera, 30 octombrie 2006;
•Daniel Iftene, „Ana Blandiana – a fi sau a privi”, Steaua, anul LVII, nr. 10-11 2006;

2007
• Ioan Holban,”Poezia Anei Blandiana”,in Convorbiri Literare,martie2007;
• Gh.Grigurcu,”Ana Blandiana,o mare sensibilitate”,in Jurnalul National, martie 2007;
• Giovanni Magliocco, ”Cand si ingerii apun – aspecte ale imaginarului Anei Blandiana”, in Viata Româneasca, martie 2007
• Gheorghe Grigurcu, „O mare sensibilitate”, Jurnalul National, 14 martie 2007;
• Giovanni Magliocco, „Aspecte ale imaginarului Anei Blandiana”, Viata Romaneasca, nr. 3-4, 2007;
• Mihai Ene, „Metamorfozele fantasticului in prozele Anei Blandiana”, Scrisul Romanesc, anul V, nr. 5-6 (45-46), 2007;
• Gabriela Enea Elekes, „Duhul poeziei a coborat peste budapestani”, Foaia romaneasca, anul LVII, nr. 22, 1 iunie 2007 ;
• Eugenia Mihalcea, „Parintii, subiect principal la Testele Nationale”, Evenimentul zilei, 19 iunie 2007;
• Iuliana Gatej, „Parintii au tremurat de spaima Anei Blandiana”, Cotidianul, 19 iunie 2007;
• Ion Simut, „Nobelabilitatea literaturii romane”, Romania literara, nr. 41, 19 octombrie 2007;
• Marian Victor Buciu, „Dincolo de poezie”, în Romania literara, nr. 49, anul XL, 14 decembrie 2007;
• Victor Iancu, „Ana Blandiana sau imaginea tineretii perpetue”, Nord literar, anul V, nr. 3 (46), martie 2007;
• Anca Sirghie, „Readezarea poeziei în centrul lumii”, în Astra, anul II (XLI), nr. 8, iulie 2007;
• „Ana Blandiana, în vizita în Bihor”, Jurnal bihorean, anul XV, nr. 4108 (131), 8 iunie 2007;

2008
•Shaul Carmel, „Cruciada minciunii sau prima din cele 9”, Viaaa noastra, 14 martie 2008;
•Adriana Bittel, „Selectia Formula As”, Formula AS, anul XVIII, nr. 824, iunie 2008 (despre Povesti de dragoste la prima vedere);
•Bedros Horasangian, „Poeta Ana Blandiana si sculptorul Ion Vlad”, Ziua, anul XV, nr. 4294, 26-27 iulie 2008;
•S. Damian, „Ana Blandiana – schita de portret”, 22, nr. 39 (968), anul XIX, 23-29 septembrie 2008;
•Monica Papazu, „Carte romaneasca în Spania”, puncte cardinale, nr. 11, noiembrie 2008;
•Liana Saxone-Horodi, „Sub semnul dragostei si prieteniei. Ana Blandiana si Romulus Rusan la Haifa”, Viata noastra, anul XLVII, 6-7 noiembrie 2008;
•Ilinca Ilian, „Spania citeste Romania”, Orizont, nr. 11, 21 noiembrie 2008;
•Gina Sebastian-Alcalay, „O prezenta încantatoare”, Jurnalul Saptamanii, 4 decembrie 2008;

2009
• Hans Bergel, ”Etape ale unei încercari de apropiere. Consideratii cu privire la poezia Anei Blandiana”, Convorbiri Literare, aprilie
• Ion Talos, ”Ana Blandiana vazuta din Germania”, Vatra
• Alina Iuliana Popescu, ”Ana Blandiana si deconstructia canonului. Poezia interzisa din perioada comunista”
• Viorel Chirila, ”Existentul între miracol si dezastru în eseistica Anei Blandiana”, Familia

2010
• Dan-Liviu Boeriu, ”Patria fara Dumnezeu”, Cu cartea pe carte calcând, www.wordpress.com
• Simona Lazar, ”Clonele Sfântului Duh”, Cronica de duminica, www.blogspot.com si Jurnalul National.ro
• Raluca Lazarovici, ”Patria Ana Blandiana”, www.oglindanet.ro
• Monica Popazu, ”Oglinda totalitarismului în opera Anei Blandiana”, Cultura nr. 42 si 43
• Adrian Jicu, ”Poezia Anei Blandiana”, Vitraliu
• Vlad Stoicescu, ”Cazul Arpagic: de la cel mai vestit motan din oraa la index. Cum se negociaza moartea si rusinea in comunism”, www.evz.ro
• Bruno Mazzoni, ”Portret”, Apostrof, nr.8
• Gabriela Gheorghisor, ”Patria mea A4. Poeme noi”, România Literara”, nr. 48
• Raluca Lazarovici, ”O sticla aruncata în mare. Poezia Anei Blandiana”, www.oglindanet.ro

2011
• Monica Patriche, ”Credinta ca unica sansa în viziunea Anei Blandiana”, Lumina, 15 februarie
• Paul Aretzu,”Patria poeziei”, Ramuri

• Dumitru Micu, „Ana Blandiana, poeta, după ’89 (I)”, în Nord literar, anul IX, nr. 2 (93), februarie 2011

• Dumitru Micu, „Blandiana, poeta, după ’89 (II)”, în Nord literar, anul IX, nr. 3 (94), martie 2011

2012

• Adrian Dinu Rachieru, „Ana Blandiana în „patria neliniștii” ”, în flacăra lui Adrian Păunescu, anul XII, nr. 12 (534), 30 martie-5 aprilie 2012

• Ion Pop, „În tonuri clare: Ana Blandiana”, în Apostrof, anul XXIII, nr. 4 (263), 2012 (evocare)

• Nicolae Scurtu, „Întregiri la biografia poetei Ana Blandiana” (scrisori către Victorița), în România literară, nr. 11, 16 martie 2012

• Aurel Sasu, „<<Involuntarul meu destin politic>>”, în Tribuna, anul XI, 16-31 martie 2012

• Menuț Maximinian, „Ana Blandiana la Bistrița”, Mișcarea literară, nr. 3 (43) 2012

• „10 scriitori pentru Academia Română”, în Contemporanul. Ideea europeană, anul XXIII, nr. 2 (719), februarie 2012

2013

• Lucian Alexiu, „Ana Blandiana sau despre ethosul poeziei”, în Orizont, anul XXV, anul XXV, nr. 11 (1574), noiembrie 2013 (2 exemplare)

2014

• Loreta Popa, „Ana Blandiana: Mă revoltă timpul pierdut în fața televizorului”, în Evenimentul zilei¸ 17 noiembrie 2014

• Anca Goja, „Ana Blandiana, propusă pentru Premiul Nobel”, în Graiul Maramureșului¸ anul XXVI, nr. 7461, 29 septembrie 2014

• Gheorghe Pârja, „Doamna poeziei românești”, în Graiul Maramureșului, anul XXVI, nr. 7460, 27 septembrie 2014 (evocare cu prilejul decernării Marelui Premiu „Nichita Stănescu” al Serilor de Poezie de la Desești, 26 septembrie);

• „Serile de Poezie Nichita Stănescu”(anunț), în Graiul Maramureșului, anul XXVI, nr. 7459, 26 septembrie 2014

• Biti Caragiale, „Ana Blandiana în traducere ebraică”, în Jurnalul săptămânii¸ 4 septembrie 2014

• Alexandru Zub, „Ana Blandiana în spațiul memorial: note ego-istorice”, Convorbiri literare, mai 2014, nr. 5 (221)

2016

• Alex Ștefănescu, „<<Dacă ar fi fost creată de poeți, lumea ar fi arătat cu totul altfel>>”, în Evenimentul zilei, 25 noiembrie 2016

• Emanuela Ilie, „Ana Blandiana. <<Trăim într-o rană…>>”, Convorbiri literare, nr. 11 (251), noiembrie 2016

• Monica Papazu, „Ana Blandiana: la cumpăna istoriei”, în 22, anul XXVII, nr. 15, 12-18 aprilie 2016

2017

• Ioan Holban, „Poezia Anei Blandiana”, Convorbiri literare, nr. 3 (255), martie 2017

2018

• Cristian Pătrăşconiu, Ana Blandiana, rezistența prin cultură, azi, Revista 22, 23 ianuarie 2018

2019

Cristian Livescu, „Ana Blandiana, poezia metafizică”, Convorbiri literare, nr. 6 (282), iunie 2019;

Maria-Daniela Pănăzan, Ana Blandiana a fost distinsă cu Premiul Naţional pentru Poezie „Lucian Blaga” — Opera Omnia 2019, Confluenţe literare internaţionale, nr. 13-14 2019;