Ana Blandiana

(selecție)
1969
•Ilina Gregori, ,,A treia taină”, în Luceafărul, decembrie 1969;

1972
• Nicolae Ciobanu, ,,Octombrie, Noiembrie, Decembrie”, în Luceafărul, septembrie 1972;

1973
• Victor Atanasiu, ,,Poezia Anei Blandiana”, în Luceafărul, decembrie 1973;
• Florin Manolescu, în Flacăra, 1973;

1974
• Nicolae Manolescu, ,,Poezie de dragoste”, în România Literară, nr. 44/31 octombrie 1974;

1976
• M. Ungheru, „Ana Blandiana: Eu scriu, tu scrii, el, ea, scrie”

1977
• Mircea Ivănescu, ,,O stare poetică intensă”, în Transilvania, nr. 11/noiembrie 1977;
• Lucia Raicu, ,,Densitate și elevație”, în România literară, 17 noiembrie 1977;
• Lucian Alexiu, ,,Somnul din somn”, în Orizont, decembrie 1977;
• Lucian Raicu, în România literară, 1977;
• Rodica Șuiu, „Ana Blandiana: Cele patru anotimpuri”, în Cronica, nr. 34 (604), 26 august 1977;
• Andrei Ioan, „Ana Blandiana: cele patru anotimpuri”, în Convorbiri literare, nr. 9, septembrie 1977;
• Dumitru Micu, „Metafora epică”, în Contemporanul, nr. 38, 23 septembrie 1977;
• Ioan Maxim, „Cele patru anotimpuri”, în Orizont, nr. 37, 15 octombrie 1977;
• Mircea Zaciu, „Ana Blandiana: Cele patru anotimpuri”, în Steaua, nr. 10, octombrie 1977;
• Dumitru Radu Popa, „Cele patru anotimpuri”, în Tribuna artelor, anul IV, nr. 120, 1 noiembrie 1977;
• Valentin Tașcu, „cele patru anotimpuri de Ana Blandiana”, în Familia, nr. 11, noiembrie 1977;
• Muguraș Brânzei, „Ana Blandiana: Cele patru anotimpuri”, în Dialog, anul IX, nr. 60, 10 noiembrie 1977;

1978
• Dan Culcer, ,,Posibilitățile fantasticului literar”, în Vatra, martie 1978;
• Daniel Dimitriu, „Reabilitarea idilei”, în Convorbiri literare, iunie 1978;
• C. Ungureanu, ,,Poezia Anei Blandiana și nevoia de poezie”, în Orizont, septembrie 1978;
• Gabriel Dimisianu, ,,Fantasticul poetic”, în România literară, 22 noiembrie 1978;
• George Arion, „Ana Blandiana: Cea mai frumoasă dintre lumile posibile”, în Flacăra, nr. 43, 26 octombrie 1978;
• Radu Enescu, „Ana Blandiana și vioara lui Ingres”, în Familia, 1978;
• Ioan Holban, „Să locuiești numai între propriile vitralii”, în Cronica, 1978;

1981
• George Arion, ,,Ochiul de greier”, în Flacăra, mai 1981;
• Nicolae Manolescu, ,,Portret cu cireșe la urechi”, în România literară, 23 iulie 1981;
• Laurențiu Ulici, ,,Spiritul și litera”, în Contemporanul, iulie 1981;
• Valeriu Cristea, în România Literară, 1981;

1982
• Dumitru Micu, ,,Un premiu pentru poezia românească”, în România liberă, martie 1982;
• Nicolae Manolescu, ,,Tot felul de zburătoare”, în România literară, 15 iulie 1982;
• Ioan Buduca, ,,Privirea cuvântătoare”, în Amfiteatru, nr. 7/1982;
• Mircea Iorgulescu, ,,Arta amintirii”, în România liberă, 20 iulie 1982;
• Cornel Ungureanu, ,,Proiecte de trecut”, în Orizont, 1 octombrie 1982;
• Ion Vlad, „În spațiul deschis al imaginarului”, în Tribuna, nr. 41, anul XVI, 1982;

1983
• Valeriu Cristea, ,,Fantasticul îndrăgostit de real”, în România literară, 6 ianuarie 1983;
• Dumitru Radu Popa, ,,Realul, dar în forma semnificativă”, în România literară, nr. 23/9 aprilie 1983;
• Emil Manu, „În universul metaforic”, în Contemporanul, 4 martie 1983;

1984
• Cornel Regman, ,,Retrospectiva Ana Blandiana”, în Viața Românească, nr. 5/mai 1984;
• C. Ciopraga, ,,Ana Blandiana”, în România literară, 9 iulie 1984;
• Marian Papahagi, ,,Coridoare de oglinzi”, în Tribuna, octombrie 1984;
• Al. Cistelecan, ,,Ora de nisip”, în Familia, iunie 1984;
• Dan Cristea, ,,Locuită de-un cântec”, în Luceafărul, nr. 42/20, octombrie 1984;
• Radu Enescu, ,,Ana Blandiana și vioara lui Ingres”, în Familia, 1984;

1985
• Ioana Bot, ,,Altfel decât frunzele”, în Echinocțiu, septembrie-octombrie 1985;
• Doina Uricariu, ,,Viețile posibile ale cuvântului”, în România literară, 3 ianuarie 1985;
• Eugen Simion, ,,Poezia Anei Blandiana”, în România literară, anul XVIII, nr. 42, 17 octombrie 1985;
• Marian Papahagi, ,,Starea de insomnie”, în Tribuna, nr. 44/31 octombrie 1985;

1986
• Gabriel Dimisianu, ,,Ființa de cuvinte”, în România literară, august 1986;
• Ion Pop, ,,Semnul Stelei de Pradă”, în România literară, decembrie 1986;

1987
• Ioana Bot, ,,Împotriva palimpsestului”, în Tribuna, februarie 1987;
• Ioan Holban, ,,Fragmente de jurnal”, în Cronica, anul XXII, nr. 10 (1101), 6 martie 1987;
• Liviu Papadima, „Ana Blandiana: Autoportret cu palimpsest”, în Tribuna României, anul XVI, nr. 336, 15 martie 1987;
• Michael Astner, ,,Trecutul ca palimpsest”, în Dialog, iulie 1987;
• Dan C. Mihăilescu, „Estetica neliniștii creatoare”, în Ateneu, 1987;
• Nicolae Manolescu, „Privelisti morale”, în România literară, 1987;

1988
• Nicolae Manolescu, ,,Priveliști morale”, în România literară, nr. 3/14 ianuarie 1988;
• Ioana Bot, „O silabisire a lumii”, în Tribuna, anul XXXII, 25 februarie 1988;
• Ioan Holban, „Să locuiești numai între propriile vitralii”, în Cronica, anul XXIII, nr. 11 (1154), 11 martie 1988;
• Radu G. Țeposu, „Ana Blandiana: Orașe de silabe”, în Tribuna României, anul XVII, nr. 364, 15 mai 1988;

1989
• Ioan Holban, ,,O lume de cuvinte”, în Cronica, decembrie 1989;
• Eugen Simion, ,,O elegie a ființei”, în România literară;

1990
• Ion Pop, ,,Recapitulari: Ana Blandiana”, în Steaua, ianuarie 1990;
• Liviu Papadima, ,,Ana Blandiana – Poezii”, în Curierul Românesc, 15 ianuarie 1990;
• Alex. Ștefănescu, ,,Puritatea subversivă”, în Flacăra, aprilie 1990;
• Florin Manolescu, ,,Poezia exasperării”, în Luceafărul, 2 mai 1990;
• Cornel Ungureanu, ,,Mesaj de pe malul celălalt”, în Orizont, 11 mai 1990;
• Cornel Moraru, ,,Voluptatea jertfei”, în Vatra, mai 1990;
• Radu Călin Cristea, ,,Moneda cu o singură față”, în Amfiteatru, mai 1990;
• Al. Cistelecan, ,,De la viziune la atitudine”, în Contemporanul, 11 mai 1990;
• Ioan Holban, „Documente ale memoriei colective”, în Luceafărul, nr. 23, 8 iunie 1990;
• Gheorghe Perian, „Receptivitatea complice”, în Vatra nr. 5/1990
• Nicolae Manolescu, A citi printre rânduri, în „România literară”, nr. 17/ 1990 (26 apr.)
• Ioan Moldovan, Ana d`Arc, în „Familia”, nr. 8/ 1990 (aug.)

1991
• Alex. Ștefănescu, ,,De o sută de ori Ana Blandiana”, în România literară, 17 octombrie 1991;

1992
• „Eveniment literar: Sertarul cu aplauze deschise de … Ana Blandiana”, în România Liberă, anul L, nr. 14 790, nr. 756, 26-27 septembrie 1992;
• „Am visat mereu să mă întorc la scris”, în România Liberă, anul L, nr. 14 808, nr. 774, 17-18 octombrie 1992;
• Constant Călinescu, „Zeița demnității”, în Cuget, nr. 18, octombrie 1992;
• Mircea Zaciu, „Între patos și luciditate”, în Familia, anul 29, nr. 4, aprilie 1993;
• Alex. Ștefănescu, ,,Ana Blandiana – Contemporanul nostru”, în România literară, nr. 10/26 martie – 1 aprilie 1992;
• Florin Manolescu, ,,Paradisul penitenciar”, în Luceafărul, 28 octombrie 1992;
• Andreea Deciu, ,,Între catharsis și roman experimental”, în România literară, 28 octombrie – 3 noiembrie 1992;

1993
• Irina Petraș, ,,Sertarul cu lentile”, în Tribuna, 25 martie 1993;
• Mircea Zaciu, ,,Între patos și luciditate”, în Familia, aprilie 1993;
• Mihai Zamfir, ,,Monografia terorii cenușii”, în România literară, iulie 1993;

1996
• D.S., „O nouă antologie din poezia Anei Blandiana”, în România Liberă, 16 septembrie 1996;

1997
• Gheorghe Grigurcu, ,,Recitind poezia Anei Blandiana”, în România literară, 15/16-22 aprilie 1997;

1998
• Tamara Cristel, ,,Fascinația misterului vieții și al morții în poezia Anei Blandiana”, în Literatură și Artă, 7 mai 1998;

1999
• S.Damian, ,,Schiță de portret”, în România literară, 3-9 martie 1999;

2000
• Al. Cistelecan, ,,Moartea ca hipnoză”, în Cuvântul, decembrie 2000;
• „Întoarcerea poetei la uneltele sale”, în Curentul, 13 noiembrie 2000;
• Alex. Ștefănescu, „Aplauze pentru Ana Blandiana”, în România literară, nr. 47, 29 noiembrie-5 decembrie 2000;
• Al. Cistelecan, „Întoarcerea din concediu”, în Cuvântul, anul VI (XI), nr. 12 (284), decembrie 2000;
• Emil Iordache, „Scriitorul și ziarul”, în Convorbiri literare, anul CXXXIV, nr. 12 (60), decembrie 2000;
• Ion Pop, „Un martor al timpului nostru: Ana Blandiana”, în Transilvania Jurnal, 28 decembrie 2000;

2001
• Victoria Milescu, „Poezie Românească. Ana Blandiana. Soarele de apoi”, în Universul cărții, nr. 1-2, 2001;
• Ioan Moldovan, „Poeme noi”, în Familia, nr. 2, februarie 2001;
• Adrian Marino, ,,Exemplul intransigenței morale”, în Cuvântul, anul VII (XII), nr. 3 (287) martie 2001;
• Gheorghe Grigurcu, ,,În spatele celebrității”, în România literară, 3 aprilie 2001;
• Octavian Soviany, ,,Starea de plantă”, în Luceafărul, 4 aprilie 2001;
• Alex. Ștefănescu, „De la monolog la dialog”, în România literară, nr. 21, 30 mai-5 iunie 2001;
• Daniel Ștefan, „Poezia neîntreruptă”, în Convorbiri literare, nr. 8 (68), august 2001;
• Olivia Steer, „Mama Blandianei”, în Bihoreanul, nr. 28, 9-15 mai 2001;
• Radu Voinescu, „Poezia de apoi”, în Luceafărul, nr. 35, 10 octombrie 2001;
• Daniel Cristea-Enache, „Poezia-pendul”, în Adevărul literar și artistic, 23 octombrie 2001;
• Al. Pintescu, „Ana Blandiana în căutarea identității”, în Poesis, nr. 6, anul XII (135-136), iunie 2001;
• Eugenia Pașca, „Ana Blandiana a lansat la Oradea două cărți, una în premieră absolută”, în Crișana, 16 iunie 2001;
• Vasile Giurgiu, „Întâlnire cu poezia”, în Realitatea bihoreană, 16 iunie 2001;
• Adrian Gagiu, „Ana Blandiana din nou la Oradea”, în Jurnal Bihorean, 16 iunie 2001;
• Camelia Crăciun, „Cine sunt eu? (un sfert de secol de întrebări)”, în Observator Cultural, 10 septembrie 2001;
• Grigore Scarlat, „Cine sunt eu?”, în Convorbiri Literare, septembrie 2001;
• Nicolae Colceriu, „Scriitorul în arena cu iluzii (I)”, în Porto-Franco, anul X, nr. 9-10-11 (68), 15 septembrie-15 decembrie 2001;

2002
• Alexandru Matei, „Nostalgie, dulce melodie”, în Observator cultural, nr. 97-98, 1 ianuarie 2002;
• Ruxandra Cesereanu, „<<Românii>> contra Anei Blandiana”, în Apostrof, nr. 4, 2002;
• S. Damian, „Poștașul n-a sunat la poartă”, în Contemporanul, anul XII, nr. 48-52, decembrie 2002;
• „Ana Blandiana. Premiul Internațional <<Vilenica>>” ”, în Diplomat Club, nr. 9 (129), anul XI, 2002;
• Nicolae Scurtu, „ Întregiri la biografia poetei Ana Blandiana”, în ecart, nr. 180, 6 iunie 2002 ;
• Alex. Ștefănescu, „Ana Blandiana”, în România literară, anul XXXV, nr. 12, 27 martie-2 aprilie 2002;
• Victor Iancu, „Nu fuge ireparabil timpul”, în România Liberă, 25 martie 2002;
• Gheorghe Parja, „O iubire dinspre Maramureș”, în Graiul Maramureșului, anul XIV, nr. 3642, 25 martie 2002;
• Victor Iancu, „Ana Blandiana 60”, în Graiul Maramureșului, anul XIV, nr. 3640, 22 martie 2002;
• Ana Luiza Toma, „(Auto)portretul artistului la maturitate”, în revista Jandarmieriei literară și artistică, anul IV, nr. 5 (21), 1 septembrie 2002;

2003
• Florea Miu, „Atentat la interioritate”, în Ramuri, februarie, 2003;
• Gabriel Coșoveanu, „Despre imperiul aplaudatorilor”, în Ramuri, martie 2003;
• Gabriela Baicu-Cerkez, „Ce se scrie – cum se citește – așa gândim”, în Căminul românesc, anul 22, nr. 1 (85), martie 2003;
• Ion Talos, „Ana Blandiana văzută din Germania”, în Vatra, nr. 2-3, 2003;
• O.Z., „Integrala Ana Blandiana pe LiterNet”, în Adevărul, 5 decembrie 2003;
• Raluca Dună, în Luceafărul, nr. 5, februarie 2003;
• Aura Christi, „Vina de a fi”, urmat de „Viața literară în scrisori. S. Damian — Ana Blandiana”, în Contemporanul. Ideea Europeană, anul XIV, nr. 9 (618), septembrie 2003;
• Mircea Iorgulescu, „Proiecte de sine”, în revista 22, nr. 673, anul XIV, 28 ianuarie-3 februarie 2003;
• Stela Rusu, „Diferențe de optică (sau despre Ana Blandiana și conștiința civică)”, în revista 22, nr. 683, anul XIV, 8-14 aprilie 2003;

2004
• Nicolae Prelipceanu, „O nouă carte de poeme semnată de Ana Blandiana”, în România Liberă, 13 octombrie 2004;
• Emilia Drogoreanu, „O antologie Ana Blandiana în Italia”, în Observator Cultural, nr. 243, 19.10-25.10 2004;
• Marius Chivu, „Sensurile în derivă”, în România literară, nr. 42, 27 octombrie-2 noiembrie 2004;
• Paul Aretzu, „Renașterea prin scris”, în Ramuri, nr. 10-11, octombrie-noiembrie 2004;
• Gabriel Dragnea, „De 3xBlandiana”, în Independent¸ 10 noiembrie 2004;
• Mihaela Chicomban, „Lansare Ana Blandiana, la Brașov”, în Bună ziua Brașov, 15 noiembrie 2004;
• Adrian G. Romila, „Sensuri în reflux”, în Luceafărul, noiembrie 2004;
• Smaranda Vultur, „Timp și înțeles”, în revista 22, nr. 769, 30 noiembrie-6 decembrie 2004;
• Monica Joita, „Eveniment poetic românesc în Italia”, în România literară, 1-6 decembrie 2004;
• Emilia Drogoreanu, „O recentă antologie de poezie Ana Blandiana în italiană”, în Observator Cultural, nr. 251, 14-20 decembrie 2004;
• Vitalie Ciobanu, „Miraculosul subversiv al Anei Blandiana”, în Contrafort, decembrie, 2004;
• Gheorghe Grigurcu, „Cine este Ana Blandiana”, în România literară, nr. 7, 25 februarie-2 martie 2004;

2005
• Gabriel H. Decuble, „Ce ne revelează marea…”, în Cuvântul, anul XI XVI(), nr.1 (331), ianuarie 2005;
• Gheorghe Grigurcu, „Ethosul Anei Blandiana”, în România literară, anul XXXVIII, nr. 3, 26 ianuarie-1 februarie 2005;
• Ion Hurjui, „Sensuri și sensori”, în Cronica, februarie 2005;
• Carmelia Leonte, „Poezie, utopie…”, în Dacia Literară, anul XVI, nr. 59 (2/2005);
• „40 de ani de poezie”, în România Liberă, 1 martie 2005;
• Alexandru Matei, „Toate-s vechi și nouă toate”, în Cultura, nr. 10 (51), 16-28 martie 2005;
• Aura Christi, „Marile fapte secrete”, în Contemporanul. Ideea europeană, anul XVI, nr.4 (637), aprilie 2005;
• Irina Munteanu, „Un înger bun m-a vegheat mereu”, în Jurnalul Național, 14 aprilie 2005;
• Bucur Demetrian, „Arhitectura poemului”; Ioan Lascu, „O eliberare a sentimentului”, în Ramuri, nr. 4 (1066), aprilie 2005;
• Mihai Ene, „Patru decenii de poezie”, în Mozaicul, anul VIII, nr. 5-6 (79-80), 2005;
• Călin Teutișan, „Ana Blandiana – eros și mit confesiv”, în Contemporanul, nr. 5, mai 2005;
• Lucian Alexiu, „O poetică a fervorii”, în Banat, anul II, nr. 5-6 (17-18), mai-iunie 2005;
• Margareta Dumitrescu, „Ana Blandiana în Sicilia”, în Revista română, anul XI, nr. 2 (40), iunie 2005;
• „Ana Blandiana la Bienala de la Veneția”, în România literară, nr. 28, iulie 2005;
• „Premiul <<Giuseppe Acerbi>> pentru România”, în România liberă, 9 iulie 2005;
• „Ana Blandiana la Bienala de la Veneția”, în România liberă, 9 iulie 2005;
• „Ana Blandiana susține un recital de poezie la Veneția”, în Adevărul, 11 iulie 2005;
• I. Nicoara, „Versurile Anei Blandiana, pentru elevii Școlii <<Lucreția Suciu>>”, în Crișana, 29 decembrie 2005;
• „Premiu în Italia pentru Ana Blandiana”, în Revista 22, 19 septembrie 2005;
• Alex. Ștefănescu, „Ana Blandiana, premiată în Italia și Serbia”, în România literară, octombrie 2005;
• Tania Radu, „Despre fuga imposibilă”, în Bucureștiul Cultural, nr.1-2, 2005;

2006
• Doinel Tronaru, „Scriitorul român față cu debutul său”, în România liberă, marți 21 martie 2006;
• Dan Stanca, „Mărturii”, în aldine, anul XI, nr. 522, sâmbătă, 3 iunie 2006;
• Daniel Iftene, „Ana Blandiana – a fi sau a privi”, în Steaua, anul LVII, nr. 10-11 2006;

2007
• Ioan Holban, „Poezia Anei Blandiana”, în Convorbiri Literare, martie2007;
• Gh.Grigurcu, „Ana Blandiana,o mare sensibilitate”, în Jurnalul Național, martie 2007;
• Giovanni Magliocco, „Când și îngerii apun – aspecte ale imaginarului Anei Blandiana”, în Viața Românească, nr. 3-4, martie 2007;
• Gheorghe Grigurcu, „O mare sensibilitate”, în Jurnalul Național, 14 martie 2007;
• Mihai Ene, „Metamorfozele fantasticului în prozele Anei Blandiana”, în Scrisul Românesc, anul V, nr. 5-6 (45-46), 2007;
• Gabriela Enea Elekeș, „Duhul poeziei a coborât peste budapestani”, în Foaia românească, anul LVII, nr. 22, 1 iunie 2007 ;
• Ion Simuț, „Nobelabilitatea literaturii române”, în România literară, nr. 41, 19 octombrie 2007;
• Marian Victor Buciu, „Dincolo de poezie”, în România literară, nr. 49, anul XL, 14 decembrie 2007;
• Victor Iancu, „Ana Blandiana sau imaginea tinereții perpetue”, în Nord literar, anul V, nr. 3 (46), martie 2007;
• Anca Sirghie, „Readezarea poeziei în centrul lumii”, în Astra, anul II (XLI), nr. 8, iulie 2007;

2008
• Shaul Carmel, „Cruciada minciunii sau prima din cele 9”, în Viața noastră, 14 martie 2008;
• S. Damian, „Ana Blandiana – schiță de portret”, în revista 22, nr. 39 (968), anul XIX, 23-29 septembrie 2008;
• Monica Papazu, „Carte românească în Spania”, în puncte cardinale, nr. 11, noiembrie 2008;
• Ilinca Ilian, „Spania citește România”, în Orizont, nr. 11, 21 noiembrie 2008;
• Gina Sebastian-Alcalay, „O prezență încantatoare”, în Jurnalul Săptămânii, 4 decembrie 2008;
• George Ardeleanu, „Proiecte de trecut în limba spaniolă”, în România literară, anul XLI, nr. 21, 30 mai 2008;

2009
• Hans Bergel, „Etape ale unei încercări de apropiere. Considerații cu privire la poezia Anei Blandiana”, în Convorbiri Literare, aprilie, 2009;
• Ion Taloș, „Ana Blandiana vazută din Germania”, în Vatra, 2009;
• Alina Iuliana Popescu, „Ana Blandiana și deconstrucția canonului. Poezia interzisă din perioada comunistă”;
• Viorel Chirila, „Existentul între miracol și dezastru în eseistica Anei Blandiana”, în Familia, 2009;

2010
• Dan-Liviu Boeriu, „Patria fără Dumnezeu”, în Cu cărțile pe față, 26 noiembrie 2010; 
• Simona Lazăr, „Clonele Sfântului Duh”, în simonalazar.wordpress.com, 23 noiembrie 2010; 
• Raluca Lazarovici, „Patria Ana Blandiana”, în oglindanet.ro, 24 noiembrie 2010; 
• Monica Popazu, „Oglinda totalitarismului în opera Anei Blandiana”, în Cultura, nr. 42 si 43
• Adrian Jicu, „Poezia Anei Blandiana”, în Vitraliu;
• Vlad Stoicescu, „Cazul Arpagic: de la cel mai vestit motan din oraș la index. Cum se negociază moartea și rușinea în comunism”, în evz.ro;
• Bruno Mazzoni, „Portret”, în Apostrof, nr. 8;
• Gabriela Gheorghișor, „Patria mea A4. Poeme noi”, în România Literară, nr. 48, 17 decembrie 2010;
• Raluca Lazarovici, „O sticlă aruncată în mare. Poezia Anei Blandiana”, în oglindanet.ro;
• Gabriela Gheorghișor, „Patria mea A4. Poeme noi”, în România Literară, nr. 48, 17 decembrie 2010;
• Daniel Cristea-Enache, „Lecții noi”, în Observator Cultural, nr. 297(555), 16-22 decembrie 2010;

2011
• Monica Patriche, „Credința ca unică șansă în viziunea Anei Blandiana”, în Lumina, 15 februarie;
• Paul Aretzu, „Patria poeziei”, în Ramuri;
• Dumitru Micu, „Ana Blandiana, poeta, după ’89 (I)”, în Nord literar, anul IX, nr. 2 (93), februarie 2011;
• Dumitru Micu, „Blandiana, poeta, după ’89 (II)”, în Nord literar, anul IX, nr. 3 (94), martie 2011;
• Dan Cristea, „Ana Blandiana și patria singulară a scriiturii”, în Luceafărul de dimineață, nr. 4, 26 ianuarie 2011;
• Gabriel Dimisianu, „Revenirea”, în România literară, nr. 7, 18 februarie 2011;
• Paul Aretzu, „Patria poeziei”, în Ramuri, nr. 2 (1136), februarie 2011;
• Tudor Cristea, „Calea regală”, în Litere, anul XII, nr. 2 (131), februarie 2011;
• Dumitru Micu, „Cea mai nouă Blandiana”, în Caiete critice, nr. 2 (280), 2011;
• a.g.secară, „Alla prima – literatură despre literatură”, în Dunărea de Jos, nr. 109, martie 2011;
• Irina Petraș, „Ana Blandiana sau despre libertatea de a trece hotarul”, în Apostrof, anul XXII nr. 4, 2011;
• Iulian Boldea, „O patrie în A4”, în Apostrof, anul XXII nr. 4, 2011;
• Gina Sebastian-Alcaly, „Din nou despre Ana Blandiana. Patria mea A4 – poeme noi”, în Jurnalul săptămânii, 12 mai 2011;

2012
• Olimpiu Nușfelean, Mîhnirea literaturii române, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Cristian Vieru, Ana Blandiana – conștiința unei generații, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Viorel Mureșan, O caligramă omagială, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Cezar Boghici, Imaginarul franciscan din poezia Anei Blandiana, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Elena Vieru, Ana Blandiana – Jocul ca subterfugiu, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Viorel Chirilă, Un lirism ancorat în drama existenţială, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Aurora Comșa, Ana Blandiana – prezenţă marcantă în topurile literare din Spania, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Aurel Podaru, Ana Blandiana la cenaclul tinerilor scriitori, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
• Cornel Cotuțiu, Ana, blânda Ana, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2012
Adrian Dinu Rachieru, „Ana Blandiana în <<patria neliniștii>> ”, în flacăra lui Adrian Păunescu, anul XII, nr. 12 (534), 30 martie-5 aprilie 2012;
• Ion Pop, „În tonuri clare: Ana Blandiana”, în Apostrof, anul XXIII, nr. 4 (263), 2012;
• Nicolae Scurtu, „Întregiri la biografia poetei Ana Blandiana”, în România literară, nr. 11, 16 martie 2012;
• Aurel Sasu, „<<Involuntarul meu destin politic>>”, în Tribuna, anul XI, 16-31 martie 2012;
• Menuț Maximinian, „Ana Blandiana la Bistrița”, în Mișcarea literară, nr. 3 (43) 2012;
• „10 scriitori pentru Academia Română”, în Contemporanul. Ideea europeană, anul XXIII, nr. 2 (719), februarie 2012;
• Iulian Boldea, „Ana Blandiana – mirajul călătoriei”, în Apostrof, anul XXIII, nr. 3 (262), 2012;

2013
• Lucian Alexiu, „Ana Blandiana sau despre ethosul poeziei”, în Orizont, anul XXV, anul XXV, nr. 11 (1574), noiembrie 2013;
• Cosmin Ciotloș, „A convinge și a manipula”, în România Literară, anul XLVI, nr. 49, 6 decembrie 2013;
• Tania Radu, „Judecata ultimă a poeziei”, în Revista 22, anul XXIV, nr. 48 (1237), 3-9 decembrie 2013;

2014
• Biti Caragiale, „Ana Blandiana în traducere ebraică”, în Jurnalul săptămânii¸ 4 septembrie 2014;
• Alexandru Zub, „Ana Blandiana în spațiul memorial: note ego-istorice”, în Convorbiri literare, mai 2014, nr. 5 (221);
• Viorica Patea, „Patria mea A4 – în engleză și română”, în Observator Cultural, nr.470 (728), 26 iunie-2 iulie 2014;
• Adrian Popescu, „Trei revelații, poezie și demnitate”, în Ramuri, nr.1, 2014;
• Cornel Ungureanu, „Ana Blandiana, între întrebări și răspunsuri”, în Orizont, nr. 1 (1576), anul XXVI, ianuarie 2014;
• Smaranda Vultur, „Ana Blandiana sau despre timp ca intensitate”, în Revista 22, anul XXV, nr. 3 (1244), 21-27 ianuarie 2014;
• Traian Ștef, „Prețuire și prețăluire. Ana Blandiana”, în Familia, seria V, anul 50 (150), nr. 1 (578), ianuarie 2014;
• Elisabeta Pop, „Fals tratat de manipulare”, în Jurnal bihorean, anul XIX, nr. 6039 (27), 10 februarie 2014;
• Ovidiu Pecican, „Adevărul de care e nevoie”, în Apostrof, anul XXV, nr. 2 (285), 2014;
• Sorin Lavric, „Puterea indirectă”, în România literară, anul XLVI, nr. 6-7 februarie 2014;
• Liliana Saxone-Horodi, „Ana Blandiana și timpul pe care l-a străbătut”, în Observator Cultural, nr. 451 (709), 6-12 februarie 2014;
• Adrian Dinu Rachieru, „Ana Blandiana, de la jubilație la interogație”, în Acolada, nr. 3, 3 martie 2014;
• Adrian Popescu, „Despre manipulare”, în Mesagerul Sfântului Anton, anul XXI, nr. 123, martie-aprilie 2014;
• Radu F. Alexandru, „Tratatul de supraviețuire al Anei Blandiana”, în revista 22, nr. 18, 25 aprilie 2014;
• Mirel Banică, „Ana Blandiana: fals tratat depre ciupercile comestibile”, în Revista 22, anul XXV, nr. 24 (1265), 17-23 iunie 2014;
• Codruț Constantinescu, „Un portret realist al societății românești”, în Revista 22, anul XXV, nr. 46 (1287), 18-24 noiembrie 2014;

2015
• Gheorghe Pârja, „Adevărul de care avem nevoie”, în Nord literar, anul XIII, nr. 1 (40), ianuarie 2015;
• Vitalie Ciobanu, „Ana Blandiana – în căutarea propriului adevăr”, în Contrafort, anul XXI, nr. 1-2 (233-234), ianuarie-februarie 2015;
Ana Blandiana: fragmente pentru un portret în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Gheorghe Grigurcu, În spatele celebrității în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Cornel Ungureanu, O „spontaneitate locuită de gând” în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Ion Pop, Poezia în căutare de definiții în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Alex Ștefănescu, Un om care nu datorează nimic nimănui în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Horia Bădescu, Memoria unei clipe în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Al Cistelecan, Blandiana „in quarto” în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Gerhardt Csejka, Aceeaşi poezie în două lecturi diferite în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Irina Petraș, Schiţe pentru un portret (fragmente recuperate) în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Gheorghe Schwartz, Friedrich Ebert Weg (ori Friedrich Ebert Straße?) în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Nicolae Leahu, Modulații în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Vasile Dan, Un nume al poeziei românești în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Jan Willem Bos, Forţa cuvântului în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Nicolae Oprea, Naturaleţe şi luciditate poetică în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Ion Buzași, Ana Blandiana. Note despre poezia religioasă în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Gheorghe Glodeanu, Provocările fantasticului în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Marian Victor Buciu, O auto-bio-grafie în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Liana Cozea, Amintiri răzleţe în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Mircea A. Diaconu, Înainte şi după dezmembrarea lui Orfeu în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Ioan Moldovan, Ziua eternă a poeziei în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Ruxandra Cesereanu, Ana Blandiana şi disidenţii din azilele psihiatrice în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Iulian Boldea, Memoria ca palimpsest în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Georgeta Moarcăs, Supravieţuiri, camuflări şi persistenţe în proza Anei Blandiana în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Vasile Baghiu, Trăirea poetică a propriei epoci în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Adrian Dinu Rachieru, „Reducţia la poezie” în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Maria-Ana Tupan, Ana Blandiana: ipostaze spaniole în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Paul Aretzu, Metamorfoza sau Intrarea în propriul scris în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Viorica Pâtea, Fantastic, rememorare şi subversiune: Cele patru anotimpuri în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Cornel Munteanu, Fluxul şi refluxul moral al frumosului estetic în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Gellu Dorian, Schiță de portret în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Monica Papazu, Oglinda totalitarismului în opera Anei Blandiana în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Farkas Jenő, Fată tânără citind în faţa ferestrei în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Viorel Chirilă, Ana Blandiana şi neomodernismul în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Dumitru-Mircea Buda, Renegocierea etică a trecutului în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Emanuela Ilie, Fragmente despre miracole în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Florin Codreanu, Un om – un muzeu în revista Vatra nr. 1-2/2015
• Cristina Gogâță, Ana Blandiana. Receptarea critică (1959-1965). Eufemismele cenzurii în revista Vatra nr. 1-2/2015

2016
• Alex Ștefănescu, „<<Dacă ar fi fost creată de poeți, lumea ar fi arătat cu totul altfel>>”, în Evenimentul zilei, 25 noiembrie 2016;
• Emanuela Ilie, „Ana Blandiana. <<Trăim într-o rană…>>”, în Convorbiri literare, nr. 11 (251), noiembrie 2016;
• Monica Papazu, „Ana Blandiana: la cumpăna istoriei”, în Revista 22, anul XXVII, nr. 15, 12-18 aprilie 2016;
• Dan Cristea, „Meditațiile lirice ale unei mari poete”, în Luceafărul, nr. 8 (1074), august 2016;
• Nicolae Manolescu, „Clepsidra”, în România literară, anul XLVIII, nr. 41, 23 septembrie 2016;
• Dumitru Micu, „Diferențiere și continuitate”, în Nord literar, anul XIV, nr. 9 (160), septembrie 2016;
• Irina Petraș, „Eroziuni secundare”, în Viața Românească, nr. 9, 2016;
• Gheorghe Grigurcu, „Aspirația Unului la Ana Blandiana”, în România literară, anul XLVIII, nr. 43, octombrie 2016;

2017
• Ioan Holban, „Poezia Anei Blandiana”, în Convorbiri literare, nr. 3 (255), martie 2017;
• Ioana Răducea, „Malul meditaței despre timp”, în Scriptor, anul III, nr. 3-4 (27-28), martie-aprilie 2017;

2018
• Cristian Pătrăşconiu, „Ana Blandiana, rezistența prin cultură, azi”, în Revista 22, 23 ianuarie 2018;
• Teodora-Alina Roșca, „<<Orgii de gheață>> la Ana Blandiana” , în Observator Cultural, nr. 907, 26.01.2018;
• Elisabeta Pop, „O nouă carte a Anei Blandiana: <<Variațiuni pe o temă dată>>”, în bihon.ro, 7 decembrie 2018;
• Radu Țuculescu, „Variațiuni pe o temă dată”, în litero-mania.com, 23 februarie 2018;
• Mircea Platon, „Ana Blandiana și Istoria ca viitor”, în Convorbiri literare, 6 aprilie 2018;
• Tudorel Urian, „Cărările libertății”, în Viața Românească, nr. 3, 2018;
• Alexandru Oravițan, „Suferința, libertatea”, în Orizont, anul XXX, nr. 2(1630), februarie 2018;
• Ioan Țiplea, Profesiunea de credință a Anei Blandiana, în Graiul Maramureșului, 23 mai 2018

2019
• Cristian Livescu, „Ana Blandiana, poezia metafizică”, în Convorbiri literare, nr. 6 (282), iunie 2019;
• Florin Bică, Variațiuni pe o temă dată. O & R în respiro.ro
• Maria-Daniela Pănăzan, „Ana Blandiana a fost distinsă cu Premiul Naţional pentru Poezie <<Lucian Blaga>> — Opera Omnia 2019”, în Confluenţe literare internaţionale, nr. 13-14 2019;
• Serenela Ghițeanu, „Cuplul magic”, în Revista 22, 8 ianuarie 2019;
• Sorin Alexandrescu, „Lecția de teatru a Anei Blandiana (I)”, în Observator Cultural, nr. 953, 11.01.2019;
• Stelian Țurlea, Cartea lunii: Variațiuni pe o temă dată în Amosnews, 4 martie 2019
• Milena Munteanu, „Ana Blandiana în <<Variațiuni pe o temă dată>>”, în LaPunkt, aprilie 2019;
• Cornel Ungureanu, Ana Blandiana, Variațiuni pe o temă dată, în revista Orizont, aprilie 2019
• Cristina Elena Gogâță, Recuperări postdecembriste și noi grile de lectură. Ana Blandiana, Arhitectura valurilor, în Revista Transilvania, nr. 3/2019
• Irina Petraș, Elegii ”ruineze”, în România Literară nr. 5/2019
• Mircea Anghelescu, Istoria ca viitor, în România Literară nr. 12/2019
• Ioan Țiplea, Apologia iubirii, în Revista Familia nr. 6/2019
• Răzvan Voncu, „Poezia absenței și a nedespărțirii”, în România Literară, nr. 8/2019;
• Elisabeta Seleva, „Ana Blandiana, <<Cununa de aur>> a poeziei” (traducere de Nicolae Băciuț), în Vatra Veche, octombrie 2019;
• Alexandăr Șurbanov, „Ana Blandiana în bulgară”, în Vatra Veche, octombrie 2019;
• Adrian Dinu Rachieru, „Ana Blandiana sau <<pedagogia neuitării>> ”, în Banatul azi, anul 4, nr. 171, 5 decembrie 2019;
• Vasile Spiridon, „Căutarea aproapelui din depărtare”, în România literară, anul LI, 7 iunie 2019;
• Nichita Danilov, Pensionul de fluturi al Anei Blandiana, în România Literară nr. 40/2019
• Ion Pop „De la absenţa fizică, la prezenţa metafizică”, în Steaua, anul LXX, nr. 4(846), aprilie 2019;
• Tudorel Urian, „Lumina singurătății”, în Viața Românească, martie 2019;
• Liliana Rus, „Muzica unei vieţi împreună”, în Cafeneaua literară, nr. 3 (193), anul XVI, martie 2019;
• Dan Cristea, „Metamorfozele absenţei”, în Luceafărul, februarie (1104), 2019;
• Ioan Moldovan, „«Nedespărţirea prin moarte»”, în Familia, seria V, anul 55 (155), nr. 1 (638), 2019;
• Adrian Iliuță, Imposibila despărțire, în revista Mișcarea Literară nr. 4/2019

2020
• Magda Lungu, „A crezut în frumusețea simplității – despre <<Integrala poemelor>>” de Ana Blandiana”, în citeștema.ro, 26 ianuarie 2020;
• Cristian Pătrășconiu, „Cu admiraţie”, în Ramuri, nr. 3(1265), 2020;
• Tudorel Urian, „Grădina din spatele casei”, în Viaţa Românească, nr. 2, 2020;
• Mihai Zamfir, „La capătul frumuseţii”, în România literară, anul LII, 28 februarie 2020;
• Răzvan Voncu, Fluxul și refluxul sensurilor, în România literară, anul LII, 28 februarie 2020;
• Ioan Holban, ”Doamne, câtă literatură conținem!”, în România literară, anul LII, 28 februarie 2020;
• Paul Aretzu, ”Caleidoscopul fascinant al sinelui”, în România literară, anul LII, 28 februarie 2020;

• Vasile Spiridon, ”Contraste și polarități”, în România literară, anul LII, 28 februarie 2020;
• Alexandru Ruja, Atracția Nordului, în revista Orizont, aprilie 2020

• Ioana Boștenaru, Elogiul nedespărțirii, în Revista Vatra nr. 4/2020
• Maria Daniela Pănăzan, Ana Blandiana, Integrala poemelor, în revista Mișcarea Literară nr. 1/2020
• Irina Petraș, „<<Integrala poemelor>> sau despre miezul lucrurilor”, în Viaţa Românească, nr. 4, 2020;
• Maria Daniela Pănăzan, Cititul în epoca lui Covid-19: rezistența prin cultură!: Ana Blandiana, Integrala poemelor în revista Tribuna, 22 aprilie 2020
• Dinu Grigorescu, Alianța cuvintelor doamnei Ana Blandiana, în Revista Neuma, nr. 7-8/2020
• Serenela Ghițeanu, O îmbrățișare lucidă a lumii, în Revista 22, 17 nov. 2020

2021
• Mirel Bănică, Ana Blandiana. Volumul Soră Lume, un loc memorial, în Revista 22, 5 ianuarie 2021 
• Ionuț Iamandi, Ana Blandiana și nostalgia anticomunismului, în revista Pallas Athena, 5 ianuarie 2021
• Sabina Fati, Ce-a găsit Ana Blandiana colindând prin lume, în Deutsche Welle, 5 ianuarie 2021

• Michael Finchental, O apocalipsă „second-hand“?,în Observator Cultural nr. 1045, 13 ianuarie 2021
• Codruț Constantinescu, Tratat de înțelegere a lumii, în Revista 22, 19 ianuarie 2021
• Alina Vițel, Soră-lume, soră-umanitate, în Alecart, 20 ianuarie 2021
• Dan C. Mihăilescu, Ana Blandiana: drumuri cu pățanii și învățăminte, în Radio Europa Liberă Moldova, 22 ianuarie 2021
• Elena Simionovici, Ana Blandiana, Soră Lume, în Crai Nou, 22 ianuarie 2021