Culegeri și reeditări

Calitatea de martor, ediția a II-a adăugită, Bucureşti: Cartea Românească, 1972
Orașe de silabe, Bucureşti: Editura Sport Turism, 1987
Geniul de a fi, Bucureşti: Editura Litera Chișinău, 1997
Calitatea de martor, a III-a ediție adăugită, Litera International, 2003
A fi sau a privi, Bucureşti: Humanitas, 2005
O silabisire a lumii, Bucureşti: Humanitas, 2006
Spaima de literatură, Bucureşti: Humanitas, 2006
Spaima de literatură, ediția a II-a, Bucureşti:  Humanitas, 2010

O silabisire a lumii

O silabisire a lumii, București: Humanitas, 2006 Referințe critice • Iulian Boldea, „Ana Blandiana – mirajul călătoriei”, în Apostrof, anul XXIII, nr. 3 (262), 2012

1 2