Culegeri și reeditări

Calitatea de martor, ediția a II-a adăugită, Bucureşti: Cartea Românească, 1972
Orașe de silabe, Bucureşti: Editura Sport Turism, 1987
Geniul de a fi, Bucureşti: Editura Litera Chișinău, 1997
Calitatea de martor, a III-a ediție adăugită, Litera International, 2003
A fi sau a privi, Bucureşti: Humanitas, 2005
O silabisire a lumii, Bucureşti: Humanitas, 2006
Spaima de literatură, Bucureşti: Humanitas, 2006
Spaima de literatură, ediția a II-a, Bucureşti:  Humanitas, 2010

Orașe de silabe

Orașe de silabe, Editura Sport Turism, 1987 Referințe critice • Ioana Bot, „O silabisire a lumii”, în Tribuna, anul XXXII, 25 februarie 1988 • Ioan Holban, „Să locuiești numai între propriile vitralii”, în Cronica, anul XXIII, nr. 11 (1154), 11 martie 1988 • Radu G. Țeposu, „Ana Blandiana: Orașe de silabe”, în Tribuna României, anul XVII, nr. 364, 15 mai 1988  

1 2