Blog

Eu scriu, tu scrii, el, ea scrie, Cartea Românească, 1976

Cuprins

Eu scriu
 Fragmente
Tu scrii
Imanență și zădărnicie Munca literară Debut Un atât de aburos domeniu „Și pe margini de caiete …” Scrieți, băieți … Seismografe Cantitatea Rima Eventuale greșeli de ortografie Nemurirea Celebritatea Violon d’Ingres Articol, tabletă, eseu, Pe teme patriotice De ce naște și de ce moare un poet
El, ea scrie
Morții tineri Nerostita noapte Cunoscuta cadență iambică Poetul și rapsodul Eliberarea poeților D. Iacobescu Ca un peisaj Măritul Orion Geniul Inefabila tortură Un rol de compoziție Inactualitate magică Despre poezia feminină Lumina stranie Calitatea de victimă Renunțarea la cuvinte

Referințe critice

• M. Ungheru, „Ana Blandiana: Eu scriu, tu scrii, el, ea, scrie