Tags: tu scrii

Eu scriu, tu scrii, el, ea scrie

Eu scriu, tu scrii, el, ea scrie, Cartea Românească, 1976 Cuprins Eu scriu • Fragmente Tu scrii • Imanență și zădărnicie • Munca literară • Debut • Un atât de aburos domeniu • „Și pe margini de caiete …” • Scrieți, băieți … • Seismografe • Cantitatea • Rima • Eventuale greșeli de ortografie • Nemurirea […]